O spoločnosti

Odborníci

Dr. Gergely Vásony

Generálny riaditel

+36 1 204 6642

gergely@banktechsafe.sk

Je partnerom a generálnym riaditelom od roku 2005. Od roku 1993 do roku 2001 zohral dôležitú úlohu v založení firmy Banktech Security Rt. a vo vybudovaní poprednej firmy na prevoz, presun peňazí. Bol vykonnym riaditelom v banke Indosuez na oddelení financií. Do jeho životopisu sa zaraďuje viacero vyznamnych pracovnych činností ako napríklad práca v Ministerstve Financií od roku 1973 do roku 1989.

Anna Neményi

Vedúca účtovníčka

+36 1 204 6642

anna@banktechsafe.sk

Od roku 2001 je vedúcou peňažného oddelenia. Na starosti má vzťahy s partnermi firmy mimo Európske Únii. Medzi 1995 a 2001 pracovala ako pracovníčka kontrolingu vo firme Banktech Security Rt, predtym pracovala 20 rokov ako ekonómka v Národnej Banke.

Márton Vásony

Generálny riaditel

+36 1 204 6642

vasonym@banktechsafe.sk

Vo firme pracuje od roku 2005. Od roku 2008 je obchodnym vedúcim. Ako hlavnú úlohu má strarostlivosť o najväčších partnerov. Dôležitú úlohu zohráva aj vo vybudovaní a renovácii viacero bezpečnostnych integrovanych systémov napríklad aj v Národnej Banke.

Anett Lalova

Asistentka predaja

+36 30 99 44 022

safe@banktechsafe.sk

Od roku 2011 sa stará o administratívnu činnosť firmy. Skúsenosti v oblasti zabezpečovacej techniky získala prostredníctvom predchádzajúcej činnosti, kde viac ako 4 roky pracovala na oddelení rizikového manažmentu, kde najprv pracovala ako operátorka, nasledovne bola vymenovaná za manažéra autorizačného oddelenia a v poslednych rokoch bola zodpovedná za vyšetrovanie falošnych žiadostí.

Tamás Kratochwill

Obchodný vedúci

+36 20 969 1674

krato@banktechsafe.sk

Je obchodnym vedúci od roku 2008. Dôležitú úlohu má v oblasti vyvoja a rastu firmy. Na starosti má viacero multinacionálnych firiem a bánk pre ktoré zabezpečujeme trezory, bezpečnostné zariadenia a serviz.

Péter Cságola

Obchodny manager

+36 30 396 4445

peter.csagola@banktechsafe.sk

V našej firme je obchodnym manažérom od roku 2011. Na starosti má obchod a obchodné reťazce, hlavne ich vybudovanie a manažment (hlavne v technickej oblasti). Má 13 ročné skúsenosti v oblasti ochodu a predaja.